Mooi Positief
Kracht door positief denken
Recente Tweets
Begeleiding en Coaching

Zelfredzaamheid

Weerbaarheid

Contact Mooi Positief

Contact Mooi Zelfstandig

Begeleiding en Coaching

Coaching bij Autisme

Autisme is een heel breed begrip en vergt veel van zowel de persoon met de Autisme Spectrum Stoornis als van de directe omgeving. Er komen veel vragen zoals hoe om te gaan met bijvoorbeeld prikkelverwerking, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, reguleren van emoties maar ook bijvoorbeeld seksualiteit. De coaching begint bij het inzicht krijgen in Autisme, dus met de theoretische kennis. Hoewel er veel zaken zijn waar mensen met Autisme tegen aan lopen in het dagelijks leven, uit Autisme zich bij ieder persoon weer anders. Daarom is de coaching altijd maatwerk. Samen kijken we naar de specifieke situaties en problemen maar vooral naar de individuele doelen.  Door middel van gesprekken en oefeningen brengen we de doelen in kaart en maken een plan om deze persoonlijke doelen te bereiken. Indien gewenst kunnen we hier de omgeving, zoals ouders, partners en/of school bij betrekken. Coaching bij Autisme is toepasbaar bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.


Begeleiding Individueel

De individuele begeleiding is gericht op het individueel aanleren van vaardigheden om (sociale) zelfredzaamheid te bevorderen. Te denken valt aan het aanleren van een dag-structuur, sociale vaardigheden of het leren herkennen en benoemen en reguleren van gevoelens. De leerdoelen worden gezamenlijk bepaald en vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan. Begeleiding Individueel is toepasbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis. Vanuit individuele begeleiding wordt vaak toegewerkt naar Begeleiding Groep waarbinnen de geleerde vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

 

Begeleiding Groep

Begeleiding Groep richt zich op het aanleren, oefenen en inslijten van (sociale) vaardigheden, zoals emoties bij zichzelf en anderen leren herkennen, voor jezelf opkomen of grenzen leren stellen. Ook het trainen van zelfstandig functioneren en zelfredzaamheid binnen een kleine groep zijn leerdoelen. Bij begeleiding in een groep wordt er goed gekeken naar de groepssamenstelling (niveau) en de persoonlijke leerdoelen. Om het veilige basisklimaat te waarborgen vindt deelname aan begeleiding groep pas plaats na een periode van individuele begeleiding. De groepsgrootte wordt altijd bepaald naar aanleiding van niveau, gewenste doelen, belevingswereld etc. Begeleiding groep is toepasbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.

 

Begeleiding Ambulant

Ambulante begeleiding of thuisbegeleiding is gericht op begeleiding in de thuissituatie, waarbij overige gezinsleden actief betrokken kunnen worden bij de begeleiding om zo de gewenste situatie te bereiken. Naast individuele leerdoelen wordt er gekeken naar ontwikkelen van vaardigheden en competenties binnen de thuissituatie. Het begeleidingsplan wordt zowel met de zorgvrager als de directe omgeving samengesteld. Begeleiding Ambulant is toepasbaar voor jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.