Mooi Positief
Kracht door positief denken
Recente Tweets
Begeleiding en Coaching

Zelfredzaamheid

Weerbaarheid

Contact Mooi Positief

Contact Mooi Zelfstandig

                 

Coaching bij Autisme

Autisme is een heel breed begrip en vergt veel van zowel de persoon met de Autisme Spectrum Stoornis als van de directe omgeving. Er komen veel vragen zoals hoe om te gaan met bijvoorbeeld prikkelverwerking, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, reguleren van emoties maar ook bijvoorbeeld seksualiteit. De coaching begint bij het inzicht krijgen in Autisme, dus met de theoretische kennis. Hoewel er veel zaken zijn waar mensen met Autisme tegen aan lopen in het dagelijks leven, uit Autisme zich bij ieder persoon weer anders. Daarom is de coaching altijd maatwerk. Samen kijken we naar de specifieke situaties en problemen maar vooral naar de individuele doelen.  Door middel van gesprekken en oefeningen brengen we de doelen in kaart en maken een plan om deze persoonlijke doelen te bereiken. Indien gewenst kunnen we hier de omgeving, zoals ouders, partners en/of school bij betrekken. Coaching bij Autisme is toepasbaar bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.


Begeleiding Individueel

De individuele begeleiding is gericht op het individueel aanleren van vaardigheden om (sociale) zelfredzaamheid te bevorderen. Te denken valt aan het aanleren van een dag-structuur, sociale vaardigheden of het leren herkennen en benoemen en reguleren van gevoelens. De leerdoelen worden gezamenlijk bepaald en vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan. Begeleiding Individueel is toepasbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis. Vanuit individuele begeleiding wordt vaak toegewerkt naar Begeleiding Groep waarbinnen de geleerde vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

 

Begeleiding Groep

Begeleiding Groep richt zich op het aanleren, oefenen en inslijten van (sociale) vaardigheden, zoals emoties bij zichzelf en anderen leren herkennen, voor jezelf opkomen of grenzen leren stellen. Ook het trainen van zelfstandig functioneren en zelfredzaamheid binnen een kleine groep zijn leerdoelen. Bij begeleiding in een groep wordt er goed gekeken naar de groepssamenstelling (niveau) en de persoonlijke leerdoelen. Om het veilige basisklimaat te waarborgen vindt deelname aan begeleiding groep pas plaats na een periode van individuele begeleiding. De groepsgrootte wordt altijd bepaald naar aanleiding van niveau, gewenste doelen, belevingswereld etc. Begeleiding groep is toepasbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.

 

Begeleiding Ambulant

Ambulante begeleiding of thuisbegeleiding is gericht op begeleiding in de thuissituatie, waarbij overige gezinsleden actief betrokken kunnen worden bij de begeleiding om zo de gewenste situatie te bereiken. Naast individuele leerdoelen wordt er gekeken naar ontwikkelen van vaardigheden en competenties binnen de thuissituatie. Het begeleidingsplan wordt zowel met de zorgvrager als de directe omgeving samengesteld. Begeleiding Ambulant is toepasbaar voor jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.


Als kind, jongeren en (misschien juist) zelfs als volwassene lijk je soms steeds maar tegen dezelfde dingen aan te lopen; te blijven hangen in het zelfde patroon. Op school heb je steeds ruzie met dezelfde leraar en ook thuis lijken ze je totaal niet te begrijpen… en andersom. Woedend kun je erom worden; en dat wordt je dan jammer genoeg ook vaak. Of je wordt steeds weer opnieuw gepest…. op school… op je werk... zelfs nu je volwassen bent lijkt het steeds maar door te gaan. Je wilt het zelf eigenlijk ook graag anders doen maarja… 

Verleg je focus en leer de kracht van positief denken kennen! Deze kracht heeft ieder in zich... soms heb je alleen even iemand nodig om je op weg te helpen. 

Welkom bij  Mooi positief, kracht door positief denken!

Mooi Positief is een trainings- en begeleidingsorganisatie welke zich onderscheidt door in de coaching, begeleiding en trainingen de direct omgeving te betrekken. Positief denken gebruikt Mooi Positief als middel om vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen te vergroten. Wanneer het zelfvertrouwen groeit, worden angsten en beperkende gedachten verminderd en kan er een stevige blijvende basis worden gelegd voor het aanleren, oefenen en beklijven van vaardigheden. Positief denken kan voor iedereen verschil maken. Mooi Positief richt zich dan ook op kinderen, jongeren én (jong-) volwassenen. Mooi Positief is daarnaast gespecialiseerd op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Mooi Positief biedt de volgende diensten:
 
  • Coaching bij Autisme
  • Begeleiding Individueel
  • Begeleiding Groep
  • Begeleiding Ambulant
  • Logeren / Kortdurend Verblijf
  • Zelfredzaamheidstraining (Mooi Zelfstandig)
  • Rots en Watertraining (Mooi Sterk)

 

Begeleiding, coaching en training bij Mooi Positief is mogelijk in de thuissituatie maar ook op de locaties in Zwolle (Mooi Samen) of locatie in Ommen (Mooi Zelfstandig). Op de beide locaties worden regelmatig activiteiten om de zelfredzaamheid te vergroten georganiseerd zoals jongerenavonden, koffieochtenden of (sport)activiteiten zoals yoga en zwemmen maar ook diverse trainingsweekenden.

Een groot aantal diensten kunnen vergoed worden vanuit Persoonsgebonden Budget en vanuit ZIN / WMO (gemeente Apeldoorn, Zwolle en Kampen). U dient dan wel eerst contact op te nemen met de desbetreffende gemeente (Wijkteams). Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie over de begeleidingen, coaching, trainingen en activiteiten of voor het ontvangen van de tarieven, algemene voorwaarden of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Mooi Positief, tel. 06 14 55 15 68, info@mooipositief.nl. of klik hier voor het contactscherm.

 

 

 

 

 

 

 

Als kind, jongeren en (misschien juist) zelfs als volwassene lijk je soms steeds maar tegen dezelfde dingen aan te lopen; te blijven hangen in het zelfde patroon. Op school heb je steeds ruzie met dezelfde leraar en ook thuis lijken ze je totaal niet te begrijpen… en andersom. Woedend kun je erom worden; en dat wordt je dan jammer genoeg ook vaak. Of je wordt steeds weer opnieuw gepest…. Op school… op de sportclub….. zelfs nu je volwassen bent lijkt het steeds maar door te gaan. Je wilt het zelf eigenlijk ook graag anders doen maarja… Leer de kracht van positief denken kennen! Deze kracht heeft ieder in zich... soms heb je alleen even iemand nodig om je op weg te helpen. 


Welkom bij  Mooi positief! Mooi Positief  is een organisatie met brede ervaring in begeleiding en training die samen met jou, door positief denken, werkt aan jouw persoonlijke doelen. 

Mijn naam is Joyce van Vliet, oprichter van Mooi Positief, en sinds een aantal jaar werkzaam als begeleider en trainer. Ik geloof dat positief denken voor iedereen verschil kan maken. Ik richt mij dan ook op kinderen, jongeren én (jong-) volwassenen; al dan niet met een beperking en/of stoornis. Ook werk ik met groepen en gezinnen. Positief denken is de basis voor mijn training en begeleiding waarbij we directe omgeving zoals school en werk kunnen betrekken. Mooi Positief biedt de volgende ondersteuning: 
 

Mooi Sterk: Rots en Watertraining: Individuele-, Gezins-,  Groeps- en Teamtraining

Rots en Water is een Sociale Competentie Training waarbij fysieke oefeningen gebruikt worden om sociale vaardigheden te ontwikkelen (meer info Rots en Water klik hier). De Rots en Watertraining geef ik, naast individueel, aan groepen als: klassen, sportteams, woongroepen, verkoopteams en gezinnen. Uniek is, is dat Mooi Positief een Rots en Water Gezinstraining geeft in de vorm van trainingsweekenden. Door het gezin te betrekken zal het geleerde beter in de praktijk toegepast kunnen worden. Een leuk en leerzaam weekend voor het hele gezin!

Wil je meer weten? Klik op de picto of kijk verder op de site bij Mooi Sterk: Rots en Watertraining.


Mooi Zelfstandig: Zelfstandigheidstraining  

Mooi Zelfstandig is een praktijkgerichte zelfstandigheidstraining waarbij de jongere vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving nieuwe vaardigheden leert. Samen met de jongere én zijn omgeving werken we op een positieve manier naar het gewenste niveau van zelfstandigheid. Ook bij deze training gaan we uit van de leerdoelen die de jongere zelf heeft. Door het gezin te betrekken kunnen de vaardigheden die aangeleerd zijn thuis verder worden 'geoefend'. 

 

Wil je meer weten? Klik op de picto of kijk verder op de site bij Mooi Zelfstandig: Zelfstandigheidstraining.

 

Mooi Praktisch: Individuele Begeleiding

Samen met jou én je omgeving kijk ik waar je in het dagelijks leven moeite mee hebt maar ook juist waar de talenten liggen. Vanuit hier stellen we vervolgens samen praktisch leerdoelen. Leerdoelen kunnen zijn: duidelijk grenzen aangeven, omgaan met teleurstellingen, vergroten van zelfvertrouwen. Maar ook het overwinnen van bepaalde angsten of het leren plannen van huiswerk pakken we samen op een praktische positieve manier aan. Dat is Mooi Praktisch!


Wil je meer weten? Klik op de picto of kijk verder op de site bij Mooi Praktisch: Individule Begeleiding.

Mooi Positief staat voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Dat geldt niet alleen voor jongeren en hun omgeving maar ook voor Mooi Positief als organisatie. In de nabije toekomst kun je op deze website meer lezen over kinder- en gezin coaching en over ondersteuning op het gebied van werk of stage, Mooi aan het Werk.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Mooi Positief dan kun je je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Heb je tips, tops of vragen… Via het contactformulier kun je mij een mail sturen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Heel graag tot ziens!